Вхід

Аналіз регуляторного впливу до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду об’єктів, що перебувають у комунальній власності Карлівського району


1. Обґрунтування необхідності та мета прийняття рішення.

Внесення змін до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду об’єктів, що перебувають у комунальній власності Карлівського району обумовлена прийняттям змін до Бюджетного кодексу України.

Головна мета прийняття змін це наповнення районного бюджету від оренди майна, що належить до спільної власності територіальних громад району, а саме, підприємства, установи і організації, які є орендодавцями комунального майна повинні 100 % отриманої орендної плати перераховувати в дохід районного бюджету.

2. Загальна характеристика та основні положення.

Методика розрахунку та порядок використання плати за оренду об’єктів, що перебувають у комунальній власності Карлівського району розроблена з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння і використання плати за оренду комунального майна.

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про оренду державного та комунального майна», Бюджетний кодекс України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування.

Всі кошти отримані орендодавцями комунального майна будуть надходити в районний бюджет, що дасть можливість вирішити значку кількість важливих питань економічного та соціально-культурного значення які фінансуються з районного бюджету.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення.

Внесення змін до Методики дасть змогу збільшити надходження до районного бюджету, тим самим вирішити інші важливі питання соціально-економічного характеру.