Вхід

Аналіз регуляторного впливу до Положення про порядок та умови списання майна з балансів суб’єктів спільної власності територіальних громад Карлівського району на 2011 рік

 

1. Обґрунтування необхідності та мета прийняття рішення.

Положення про порядок та умови списання майна з балансів суб’єктів спільної власності територіальних громад Карлівського району розроблене з метою врегулювання питань та встановлення єдиної процедури списання майна спільної власності територіальних громад району.

 

2. Загальна характеристика та основні положення.

Положення складається з 25 пунктів, в яких висвітлені основні етапи списання майна з балансів суб’єктів спільної власності територіальних громад Карлівського району.

 

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 року № 1314 «Про затвердження порядку списання об’єктів державної власності», наказ Міністерства фінансів України, Державного казначейства України від 29.11.2010 р. № 447 «Про затвердження типової інструкції про порядок списання майна бюджетних установ, інші законодавчі акти.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування.

Положення визначає порядок списання, збереження та ефективне використання майна. Кошти від реалізації непридатного для подальшого використання, морально застарілого, фізично зношеного, пошкодженого майна залишаються у розпорядженні балансоутримувача використовуються на покриття витрат, пов’язаних з організацією збирання і транспортування списаних матеріалів на приймальні пункти, на ремонт, модернізацію чи придбання нових основних засобів.

 

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення.

Затвердження Положення дасть змогу вирішити основні питання пов’язані з списанням майна, що належить до спільної власності територіальних громад Карлівського району.